Naturgenopretning og naturpleje

95% af det danske landskab er kulturlandskab, præget af menneskelige aktiviteter, ikke mindst til fødevareproduktion. De naturlige organismer og den biodiversitet, der er knyttet til de forskellige landskabstyper, er afhængige af, at de enkelte arealer bliver brugt og plejet på måder, der er sammenlignelige med den brug, der i sin tid dannede landskaberne. Vi slår ikke længere med le og tøjrer heller ikke køerne længere, men moderne høslet og køer på græs påvirker landskabet på samme måde.

Du kan genoprette og pleje din lokale natur og samtidig bidrage til udvikling af den lokale fødevareproduktion ved at genoptage de traditionelle driftsformer med moderne midler. Gamle kornsorter, naturhø og naturnær dyrkning af vilde spiselige planter er bare nogle af mulighederne.

Kulturlandskab.dk rådgiver om udvikling af nye driftsformer, der kan indgå som led i naturpleje og samtidig bidrage til udvikling af den lokale fødevareproduktion. Vi rådgiver også omkring offentlige og private tilskudsordninger.

Diplom

diplom