Bevaring af kulturlandskaber

Et kulturlandskab er et landskab præget af, at vi har brugt det til produktion af fødevarer, energi til trækdyr og varme i ovnen og f.eks. til produktion af byggematerialer. Alle kender hedens landskaber, strandengene og gamle græsningsskove som Dyrehaven. Det er alt sammen kulturlandskaber.

Kulturlandskaber er forstyrrede landskaber, præget af gravning, tørveskrælning, pløjning eller hård afgræsning. Det er de landskaber, der rummer flest dyre- og plantearter, hver med deres krav til vegetation, bar jord eller fugtige huller. Man kalder den slags landskaber for mosaiklandskaber, fordi de rummer en mosaik af levesteder.

Det moderne produktionslandskab er ikke et mosaiklandskab. Det er et ørkenlandskab, præget af få og ensartede afgrøder på store arealer uden levesteder til vilde dyr og planter. Det er landskaber til produktion af bulkware-produkter i store mængder uden lokalt særpræg.

Skal vi bevare kulturlandskaberne med deres store biodiversitet kræver det driftsformer, der opretholder det levende mosaiklandskab. Det er heldigvis også de landskaber, der leverer råvarer til vore bedste og mest velsmagende fødevarer og som giver os de fleste oplevelser både på tallerkenen og ude i naturen.

Kulturlandskab.dk giver dig gode råd til bevaring og udvikling af netop dit kulturlandskab og til, hvordan du samtidig kan høste et overskud til udvikling af nye produkter og oplevelser. Dermed kan du også få økonomi i landskabsvedligeholdelsen nu og i fremtiden.

Diplom

diplom