Steensgaard

Herregården Steensgaard fik kortlagt sine arealer for vilde spiselige urter og udviklet en skitse til arealforbedring. Steensgaard er i dag kendt som en af landets mest spændende fødevareproducenter med vægt på kødproduktion og –forarbejdning.

Diplom

diplom