Produktion og anvendelse af spiselige tangarter i danske farvande – begyndelsen til et helt nyt erhverv

Projektet undersøgte mulighederne for at udvikle en dansk tangproduktion og gennemførte en række workshops og informationskampagner blandt lokale fødevareproducenter og specialforretninger. Projektet var finansieret af bl.a. Småøernes LAG og LAG Bornholm.

Diplom

diplom