Poppelgården – udvikling af socialøkonomisk virksomhed

Den Praktiske Landbrugsskole Poppelgården på Ærø fungerer som uddannelsessted for unge med behov for Særlig Tilrettelagt Uddannelse, STU-uddannelse. Samtidig driver stedet en socialøkonomiske virksomhed inden for fødevareproduktion.

Poppelgården ønsker nu at udvide sin virksomhed med undervisning i udnyttelse af lokale vilde råvarer og med øget vægt på fødevareproduktion og grønne aktiviteter i forbindelse med naturpleje, anlæg og drift af parker og anlæg samt klimasikringsanlæg.

Kulturlandskab.dk bistår med finansiering, der bl.a. finder sted med LAG-midler.

Diplom

diplom