Nordiske Madtraditioner – Særnummer af tidsskriftet LOMMEN

LOMMEN er medlemsblad for Nordisk KulturlandskabsForening, en Nordisk forening for forskere, administratorer, landmænd og andre, der interesserer sig for bevaring og bæredygtig drift af kulturlandskaber i Norden og Baltikum.

Kulturlandskab.dk er Nordisk redaktør for et særnummer af tidsskriftet, der skal omhandle Nordiske madtraditioner før, nu og i fremtiden.

Diplom

diplom