Naturstyrelsen Hedepleje

Kulturlandskab.dk deltager i LIFE-projektet ”Pleje af hede og indlandsklitter i Danmark” og sidder i et rådgivende ekspertpanel med henblik på rådgivning omkring historiske driftsformer og hedepleje koblet til lokal fødevare- og turismeudvikling. Det viser sig, at en efterligning af hedebondens gamle dyrkningsteknikker giver længerevarende resultater af hedeplejen og medfører langt mere og ikke mindst mere autentisk biodiversitet end mange af de mere maskinintensive plejeteknikker gør. Og så er det billigere, set over tid!

Diplom

diplom