Maritime nyttehaver, Nordsjælland

De tre Nordsjællandske kommuner Halsnæs, Gribskov og Helsingør, satser som led i udviklingen af maritim turisme og naturturisme på at oprette demonstrationsplatforme, hvor lokalbefolkningen og ikke mindst skolebørn kan lære at dyrke, indsamle og anvende muslinger, tang og vilde urter. Tanken er at projektet skal følges op af egentlige borgerdrevne produktionsplatforme, maritime nyttehaver.

Målet er også at inddrage lokale fødevarevirksomheder, restauranter og undervisningsinstitutioner i produktudvikling og information omkring anvendelse af de lokale spiselige vilde ressourcer.

Diplom

diplom