Tanghøst i øllets tjeneste

Tanghøst i øllets tjeneste

Wadernes filtsåler famler sig vej gennem tangskoven på det lave vand. Ind imellem planter de sig på små åbne pletter af grus og sand, før de atter må føle sig frem mellem de vejende tangduske. Der er langt mellem de glatte sten, men de er der, og tanken om at skulle...
Terroirbegrebet

Terroirbegrebet

Ordet terroir betyder dels jordbund eller agerjord, dels moderjord. Terroir-smag betyder tilsvarende dels den smag (eller afsmag), et produkt får fra en konkret jordbund og det tilhørende klima, dels den smag, der bærer præg af hjemegnen eller hjemstavnen og de...